Corocznie publikujemy dane GUS dotyczące widowni w polskich kinach. 

Narodził się pomysł, aby dane z roku 2022 porównać do roku, w którym ogólna liczba widzów w Polsce była najbardziej zbliżona. Okazało się, że rokiem tym jest 2014. Różnica między frekwencją w tych dwóch latach (2014 i 2022) wynosi tylko 386 tys. widzów, czyli poniżej 1%.  Pozwoli to obrazowo przedstawić zmiany jakie dokonały się na rynku kinowym w ciągu ośmiu lat w poszczególnych województwach.

Wzrost liczby widzów wystąpił w 11 województwach, a spadek tylko w 5. W większości z nich zmiany były minimalne, natomiast w czterech przypadkach są one znaczące. Najbardziej zaskakujący jest ponad 10-procentowy spadek liczby sprzedanych biletów w województwie mazowieckim, które ma największy wpływ na rynek kinowy w Polsce. Jego udział wynosi bowiem ok. 20%. W tamtejszych kinach w 2022 roku pojawiło się o 878 tys. mniej widzów niż osiem lat wcześniej. To tak, jakby w całym województwie lubuskim zostały zamknięte kina. Spadek ten dokonał się pomimo otwarcia w tym okresie kilku nowych multipleksów, m.in. Multikino w Warszawie i Pruszkowie, Helios w Warszawie, Pruszkowie i Wołominie. Na przeciwnym biegunie znalazły się podkarpackie (+28%) i warmińsko-mazurskie (+23%). W obu znaczącą rolę odegrało pojawienie się nowej infrastruktury kinowej, a co za tym idzie bardzo duży wzrost liczby seansów.

Nie we wszystkich przypadkach duży wzrost liczby seansów przełożył się na równie wysoką sprzedaż biletów. W województwie lubelskim prawie 50-procentowy wzrost liczby seansów (m.in otwarcie multipleksu Cinema City z 9 salami) spowodował jedynie 6-procentowy wzrost liczby widzów. Ponad 40% więcej seansów w województwie opolskim dzięki otwarciu nowego kina Helios w Opolu przełożyło się jedynie na wzrost rzędu 2,5%. Tylko w dwóch województwach nastąpił spadek liczby seansów: w kujawsko-pomorskim minimalny (przez osiem lat ubyła jedna sala kinowe), natomiast aż 10 tys. seansów mniej w Małopolsce spowodowane było zamknięciem Cinema City wraz z ekranem IMAX w Galerii Plaza. Mimo to liczba sprzedanych biletów wzrosła. Sala IMAX zaczęła ponownie działać dopiero w połowie grudnia 2022 r., więc w 2023 r. powinno to wpłynąć na lepsze wyniki tego województwa.

 

Wyk. Różnice pomiędzy wzrostem liczby seansów i liczby widzów

Jeszcze większy procentowy spadek (-13,3%) zanotowano w województwie mazowieckim w przeliczeniu liczby biletów na tysiąc mieszkańców, ponieważ nastąpił tam wzrost liczby mieszkańców. Drugim województwem ze spadkiem tego parametru jest pomorskie. Ponieważ w większości województw liczba mieszkańców w ciągu ośmiu ostatnich lat spadła, wzrost procentowy jest w nich większy niż w wypadku wzrostu liczby widzów. Ten parametr mocno się w ostatnim roku wyrównał. W 2014 roku różnica między mazowieckim a świętokrzyskim czy podkarpackim wynosiła prawie 1000 biletów, natomiast w 2022 r. między mazowieckim a najsłabszym opolskim wynosi tylko 655 biletów.

Na koniec parametr, który nie jest obecnie optymistyczny dla rynku kinowego w Polsce – średnia liczba widzów na seans. Spadł on w Polsce z 23,35 na 19,44, czyli mamy średnio 17% widzów mniej na seansie. Jednocześnie znacznie wzrosły w tym okresie koszty jego przeprowadzenia. Spadek dotyczy raczej głównie największych miast, gdzie pojawiła się większa konkurencja, często nawet ze strony kin z tej samej sieci. Jak widać w tabelce, zaszły ogromne zmiany pomiędzy województwami. Tylko w małopolskim i kujawsko-pomorskim nastąpił wzrost, a wiele województw odnotowało ogromne spadki.

Podsumowując: wyniki z województwa mazowieckiego są niepokojące. Pomimo wzrostu liczby mieszkańców i lepszego dostępu do sal kinowych liczba sprzedanych biletów znacząco spadła. Ciężko nam wskazać powód. Może jest to odejście od kina na rzecz innych rozrywek. Być może w tym województwie więcej osób niż w pozostałych zamieniło kina na serwisy streamingowe. Całkiem inaczej wygląda sytuacji w województwach tzw. Polski B, gdzie poprawa w infrastrukturze kinowej spowodowała znaczne wzrosty sprzedaży biletów pomimo spadku liczby mieszkańców.

W następnym tekście przeanalizujemy liczbę widzów w największych polskich miastach, które mają największy wpływ na wyniki województw.

źródło danych: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary  dziedzina:-KULTURA -KINA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.