GUS podał statystyki rynku filmowego filmowego za rok 2021. Zbierane są one bezpośrednio od kin. Dane zawierają: liczbę kin, liczbę sal, liczbę widzów (w tym na filmach polskich), ilość seansów (z podziałem na filmy polskie). Są one przygotowane z podziałem na kraj, województwa, powiaty i  miasta. Na ich podstawie stworzyliśmy wykresy i tabele porównujące wyniki między województwami, największymi miastami oraz poprzednimi latami.

W roku 2021 kina w Polsce sprzedały 27 464 839 biletów. To o 8 mln więcej niż w roku 2020, ale jednocześnie aż 32,2 mln mniej niż przed pandemią, czyli w 2019.  W XXI wieku mniej niż 30 mln biletów sprzedano tylko w latach 2001-2003 i w roku 2005.

 

Roczna sprzedaż biletów w polskich kinach w latach 2001-2021

Największy procentowy wzrost liczby widzów w stosunku do roku 2020 odnotowano w województwie opolskim. Jednocześnie w tym samym województwie najbardziej wzrosła liczba seansów. Związane to było z otwarciem nowego multipleksu w Opolu.

Duży wzrost widowni miał miejsce również w woj. małopolskim, ale tam liczba seansów wzrosła nieznacznie. Wpływ na to miało zamknięcie jednej z galerii, w której znajdowało się kino Cinema City wraz z salą IMAX.

Najmniejszy wzrost sprzedaży biletów miało świętokrzyskie. Było to drugie obok opolskiego województwo, gdzie procentowy wzrost liczby seansów był większy niż wzrost liczby widzów.

Wzrost procentowy liczby widzów i liczby seansów w stosunku do roku 2020

Ponieważ w latach 2020 i 2021 kina były otwarte przez krótszy okres czasu niż w roku 2019, bliższy prawdy obraz spadku widowni daje średnia liczba widzów na seans. Należy też przypomnieć, że w dwóch ostatnich latach wystąpiły ograniczenia w liczbie widzów mogących znajdować się na sali kinowej – niekiedy widzowie mogli wypełnić tylko 25% dostępnych miejsc.

Średnia liczba widzów na seans w poszczególnych województwach w latach 2019-2021

Województwo opolskie, które w roku 2019 miało największą średnią widzów na seans spadło na pozycję trzecią od końca. Najgorszy wynik w każdym z trzech kolejnych lat uzyskało województwo śląskie.

A ile razy w kinie w roku 2021 był mieszkaniec konkretnego województwa? W żadnym z nich nie udało się osiągnąć średniej powyżej jednego biletu. Bardzo blisko osiągnięcia tego było województwo mazowieckie. W województwach opolskim, lubelskim i świętokrzyskim do kin chodzi się o połowę rzadziej niż w województwie ze stolicą w Warszawie.

Liczba widzów w kinach w roku 2021 z podziałem na województwa

Przyjrzyjmy się temu, jak wyglądały statystyki filmów polskich w stosunku do zagranicznych. Porównaliśmy dane od roku 2015 i wnioski nie są dobre dla rodzimych produkcji. W poprzednich sześciu latach polskie filmy gromadziły zdecydowanie więcej widzów na seansach. W 2021 roku na projekcjach filmów zagranicznych zasiadało po raz pierwszy od roku 2015 średnio więcej widzów niż na polskich. W roku 2020 liczba widzów na seansach zagranicznych filmów była bardzo mała z powodu przesunięcia dat premiery potencjalnych hitów.

Na słabe wyniki polskich filmów zwracaliśmy uwagę także w artykule dotyczącym pierwszego kwartału roku 2022.

Średnia liczba widzów na seansach filmów polskich i zagranicznych w latach 2015-2021

 

Ostatnia statystyka, jaką prezentujemy to średnia liczba widzów na seans w 20 największych miastach Polski, ale porównamy je tylko z rokiem 2019.

Najmniejszy procentowy spadek średniej liczby widzów na seans odnotował Rzeszów i przesunął się z pozycji 15. na 5. Największe spadki były w trzech miastach województwa śląskiego (Częstochowa, Rybnik i Katowice), w dwóch miastach województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz i Toruń) oraz co trochę zaskakujące – w Warszawie.

Średnia liczba widzów na seans w 20 największych miastach Polski

Na trzech czołowych pozycjach z największą średnią znajdują się te same miasta co dwa lata temu. Tylko dwa miasta (Szczecin i Zielona Góra) miały przed pandemią lepszy wynik niż Gdynia w 2021r. Stolica najsłabszego w tej statystyce województwa śląskiego (Katowice) okupuje ostatnie miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.